các mũi chart móc túi xách bằng len, phụ kiện len miễn phí

chart móc túi xách bằng len

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chart móc túi xách bằng len mong một chiếc túi xách kẹp nách bằng len nhung đũa phiên bản mới nhé! OK bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chart móc len miễn phí nha chất liệu ở đây mình sử dụng đó là len nhung đũa, và để móc được một chiếc túi xách kẹp nách đó thì các bạn cần phải có 2 cuộn len nhung đũa và chart móc mình sử dụng có độ dày đó là 10 milimet.

chart móc túi xách bằng len
Chart móc túi xách bằng len

Chart móc túi xách bằng len bước đầu

Chart móc len miễn phí

Thì bước đầu tiên chart móc túi xách bằng len đó là các bạn sẽ bước vào móc mặt thứ nhất của phần túi cho mình,  để móc mặt thứ nhất trước hết đó là cái bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình và cách lấy mũi đầu tiên sẽ là như sau:
Bước đầu đó là các bạn sẽ căng lên ra, sau đó thì các bạn xen móc và ngón lên một vòng sau khi mà các bạn đã tạo được một mũi như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kéo lên qua phần lỗ mũi móc như thế này cho mình, như vậy là các bạn đã có được một buổi đầu tiên rồi.

chart móc túi xách bằng len
Chart móc túi xách bằng len

Bước tiếp theo chart móc túi xách bằng len đó là các bạn xin hãy lên cho mình tổng cộng là 21 một móc xích, sau khi các bạn đã ra đủ cho mình 21 mũi móc xích rồi thì cứ tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng đầu tiên và để móc dòng đầu tiên trước hết đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích nữa, sau đó thì các bạn sẽ bỏ qua cho cho mình 1 mũi móc xích đầu tiên và đâm vào mũi móc thứ 2.

kéo len qua và móc lên cho mình 1 mũi móc đơn, tiếp tục đó là các bạn sẽ đâm vào chân móc kế tiếp và móc lên cho mình mũi móc đơn tiếp theo, thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết dòng thứ nhất và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất nha.

chart móc túi xách bằng len
Chart móc túi xách bằng len

Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi thì tổng số các bạn đang có nè 21 chân mũi tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 2 và để móc dòng thứ 2 đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một móc xích sau đó thì xoay ngược phần móc lại đâm vào trên móc đầu tiên này và móc lên cho mình một mũi móc đơn,

Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu lặp lại các bước đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một trên mốc là mốc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến hết vòng thứ 2, và sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 2 rồi tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 3 và cách móc dòng thứ 3 cũng sẽ tương tự giống như là dòng thứ 2 mình đã hướng dẫn và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 3 nha.

link video mình để ở đây nha : https://www.youtube.com/watch?v=OYgDrPYlX-w

Chart móc len miễn phí cho người mới bắt đầu

Khi mà các bạn đã chart móc len xong móc dòng thứ 3 rồi thì tiếp tục đó là cái bạn lên cho mình dòng thứ 4 và ở dòng thứ 4 này mỗi một bên phần tiền các bạn sẽ giảm đi cho mình một mũi và cụ thể cách móc vòng thứ 4 sẽ là như sau: đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một móc xích sao thì xoay ngược vào móc lại đâm vào trên móc đầu tiên này rồi kéo lên và một lần tiếp tục đến chân móc thứ 2.

Cũng như vậy sau khi đã có 3 đầu đen trên cùng khi móc như thế này rồi thì các bạn sẽ dùng kim móc và kém liên quan bàn đầu lên đây cho mình như vậy ở đây các bạn đã giảm đi cho mình một chân mũi rồi tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm nào cái mũi thứ 4 và móc lên cho mình một mốc đơn như bình thường Thì đến đây các bạn sẽ bắt đầu làm lại các bước đó là các bạn sẽ đâm vào mỗi một chuyên móc và móc lên cho mình mỗi một mũi móc đơn cho đến khi bàn bạc các bạn móc và còn lại 2 chân mũi cuối cùng thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn nha.

chart móc túi xách bằng len
Chart móc túi xách bằng len

Sau khi mà các bạn đã móc dòng thứ 4 và còn lại 2 chân móc cuối cùng như thế này rồi thì bước tiếp theo đó là các bạn sẽ đâm vào mình mong tới 20 và chuyển mốc thứ 21 này và giảm đi cho mình một chân mũi thì như vậy là các bạn đã móc xong vòng thứ 4 rồi và tổng số mũi và các bạn đã giảm cho dòng thứ 4 là 2 và tổng số chân mũi mà các bạn đang có là 19 chân mũi.

Tiếp tục đó là các bạn chart móc túi xách bằng len móc  lên cho mình dòng thứ 5 và bắt đầu từ dòng thứ 5 này trở đi thì các bạn sẽ làm lại các bước theo thứ tự của dòng thứ nhất thứ 2 và thứ 3 thứ 4 đó là đối với dòng thứ nhất thứ 2 và thứ 3 thì các bạn sẽ móc các mũi móc đơn trên các chân móc và đến dòng thứ 4 thì mỗi một bên phần trên các bạn sẽ giảm đi cho mình một chân mũi và các bạn sẽ lặp lại các bước như vậy cho đến hết dòng thứ 11 và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong vòng thứ 11.

chart móc túi xách bằng len
Chart móc túi xách bằng len

Sau khi mà các bạn chart móc túi xách bằng len dòng thứ 11 rồi thì các bạn đã móc xong mặt thứ nhất là bước tiếp theo đó là các bạn sẽ kết len lại cho mình, sau đó thì các bạn sẽ dùng kéo và cắt bên đoạn thừa, tiếp theo đó là các bạn sẽ móc mạch thứ 2 cho mình và cách mà thứ 2 này cũng sẽ tương tự giống như là mọi thứ giống mình đã hướng dẫn và sau khi mà các bạn đã có 2 mặt rồi bước tiếp theo đó là các bạn sẽ chuyển qua mốc phần tay xách.

chart móc túi xách bằng len
Chart móc túi xách bằng len

Chart móc túi xách bằng len móc tay xách

Để móc phần tay xách, trước đó là cách bạn cần phải lấy mũi đầu tiên cho mình sau đó thì các bạn sẽ ngày nên cho mình tổng cộng là 3 mũi mốc xích một, 2 và 3. Tiếp theo đó là các bạn sẽ bước vào và móc lên cho mình dòng thứ nhất và để móc dòng thứ nhất trước hết đó là cái bạn sẽ móc lên cho mình một mình móc xích nữa sau đó thì bỏ qua cho mình chân móc đầu tiên và đâm vào chân móc thứ 2 này mốc lên cho mình một mũi móc đơn tiếp theo đó là các bạn sẽ móc kế tiếp 2 móc liên tục cho mình 2 mũi móc đơn lên 2 chân móc.

Như vậy là các bạn đã móc xong nhầm thứ nhất rồi tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ 2 và để móc dòng thứ 2 đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình một móc xích sau đó thì xoay ngược bằng móc lại và đâm vào 3 chân móc đó là chân móc thứ nhất thứ 2 và thứ 3. Móc liên tục cho mình 3 mũi móc đơn lên 3 chân móc và sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 2 rồi thì tổng số chân mũi mà cho các bạn đang có là 3 chân mũi tiếp tục đó là các bạn sẽ móc lên trong mình dòng thứ 3.

chart móc túi xách bằng len
Chart móc len miễn phí

Thì bắt đầu từ dòng thứ 3 này trở đi thì các bạn sẽ lặp lại bước tương tự như là dòng thứ 2 mình đã hướng dẫn và các bạn sẽ lặp lại cho đến hết dòng thứ 75 và tổng số chân mũi sau khi mà các bạn móc xong cho mẫu dầm sẽ luôn được giữ nguyên là 3 chân mũi,

Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 75 rồi bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối các chân mũi của dòng thứ 75 này với lại các chuyên mục của dòng thứ nhất thì ở đây mỗi một dòng gồm có 3 chân mũi thì các bạn sẽ đâm mỗi một chân mũi và móc lên cho mình mỗi một mũi rời và cuộn lại kết nối Xem là như sau:

chart móc túi xách bằng len
Móc túi xách bằng len

Chart móc túi xách bằng len nối tay xách và cài ghim

Thì sau khi chart móc len các bạn đã nối xong phần tay xách rồi bước tiếp theo đó là các bạn sẽ nối phần tay sách này với lại mặt thứ nhất và mặt thứ 2 cho mình, thì đã nói, trước hết đó là các bạn cần phải chia phần danh sách này ra làm 4 phần thì tính từ dòng đầu tiên là phần thứ nhất tiếp tục là phần thứ 1 phần thứ 3 và cuối cùng là phần thứ 4.

Phần thứ nhất và phần thứ 3 có tổng số dòng là giống nhau là gồm có 11 dòng cho mỗi phần và phần thứ 2 có tổng số phòng là 32 vòng và phần thứ 4 có tổng số dòng là 51 dòng Và sau khi mà cái bài này chia ra làm 4 phần rồi đối với theo đó là các bạn sẽ nối bạn thân nhất trước nha nối mạng thứ nhất trước hết đó là các bạn sẽ để mặc phải hướng ra bên ngoài như thế này sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu nối nhà phố này sau đó thì các bạn sẽ bắt đầu nối từ phần cạnh nằm ở phía bên tay trái sau đó đến cạnh đáy và cuối cùng là phần cạnh nằm ở phía bên tay phải cho mình

chart móc túi xách bằng len
Chart móc túi xách bằng len

Và mỗi một dòng chart móc len miễn phí thì tương ứng với lại là một- muỗi thì các bạn sẽ đâm vào mỗi một chân mũi của phần mặt thứ nhất cũng như là phần danh sách và móc lên cho mình mỗi một mũi dời và cô ta kết nối Xem chart móc túi xách bằng len như sau.

Sau khi mà các bạn đã nói xong rồi mới tiếp theo đó là các bạn sẽ có ngay lại cho mình và bước tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ nối mặt thứ 2 cho mình và kết nối mặt thứ 2 cũng sẽ tương tự giống như là anh mà thứ nhất mình đã hướng dẫn và mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã nói xong mặt thứ 2 nha.

OK sau khi mà các bạn đã chart móc túi xách bằng len xong rồi thì các bạn đã hoàn thành xong một chiếc túi kẹp nách bằng len nhung đủ như thế này rồi mình giúp các bạn sẽ thành công với  sản phẩm  chart móc len miễn phí của các bạn làm ra nha và nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại thì mình đã phải bên dưới mình sẽ cố gắng trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất.

móc túi xách bằng len
Móc túi xách bằng len

Việc chart móc túi xách bằng len và giá phải chăng, đẹp, đơn giản, dễ thương chúng tớ highly recommend cho bạn tại Hoa Len Handmade – cung cấp hoa len với phương châm: Tạo nên sắc màu cuộc sống, dưới đây là liên hệ của Hoa Len.

Hotline: 0969024103

Địa chỉ: 7/5 P.Trịnh Văn Bô, Hà Nội

Đơn vị sản xuất Len Handmade : Tiệm Len Handmade

Chúc bạn tìm được chart móc túi xách bằng len ưng ý nhất!  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *