CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA HOA LEN HANDMADE

  1. Thu thập thông tin: Khi khách hàng đăng ký mua sản phẩm hoặc đăng ký nhận bản tin của Hoa len handmade, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết để xử lý đơn hàng hoặc cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Hoa len handmade.
  2. Bảo mật thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và không chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý của khách hàng hoặc bắt buộc pháp luật. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý và kỹ thuật số để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của khách hàng.
  3. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để xử lý đơn hàng và cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Hoa len handmade. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để liên lạc với khách hàng về các ưu đãi, khuyến mãi hoặc sự kiện mới nhất của Hoa len handmade.
  4. Quyền riêng tư: Khách hàng có quyền yêu cầu xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Hoa len handmade. Chúng tôi cam kết đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong thời gian ngắn nhất có thể.

Với Chính sách bảo mật của Hoa len handmade, chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng thông tin này một cách hợp lý để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.

9 khách hàng đã đánh giá

5/5* khách hàng hài lòng về thông tin của trang này